Головна / Інше / Магістратура / Економічна безпека підприємництва

Економічна безпека підприємництва

Магістерська програма

“ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА” (заочна форма навчання) 

 Звернення завідувача українсько-німецької кафедри

екологічного менеджменту та підприємництва

професора Купалової Г.І.  

Освітня програма спрямована на забезпечення якісної теоретичної і практичної підготовки фахівців економіко-екологічного профілю.

Переваги освітньої програми:

• отримання якісних знань, практичних навичок, необхідних для створення власного успішного бізнесу;

• можливість працевлаштування у провідних компаніях України і за кордоном;

• сучасне навчально-методичне забезпечення (навчальні підручники, практикуми, робочі зошити, електронні навчальні матеріали та ін.);

• викладання окремих дисциплін англійською мовою;

• залучення іноземних професорів, бізнесменів до проведення занять;

• впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес: Навчально-інформаційний комп’ютерний центр, Лабораторія еколого-гігієнічної експертизи, спеціалізовані програмні продукти, мультимедійні дошки;

• поглиблене навчання спеціалізованим інформаційним технологіям управління торгівлею, логістичними схемами та екологічним підприємництвом;

• використання у навчанні комп’ютерних симуляторів для імітації практичної підприємницької діяльності;

• проходження практичної підготовки на провідних вітчизняних і зарубіжних  підприємствах, в установах, організаціях;

• виїзні практичні заняття на базі провідних виробничих, торговельних і транспортних підприємств;

• організація навчання на базі літніх університетів і шкіл у зарубіжних країнах.

Де ви будете працювати:

• корпоративні, франчайзингові торговельні мережі,

• виробничі, торговельні, обслуговуючі підприємства,

• логістичні комплекси, транспортні та аутсорсингові компанії,

• підприємства/організації, які здійснюють екологічний контроль та аудит суб’єктів господарювання будь-якого профілю,

• громадські організації та центри екологічної роботи,

• державні органи й установи тощо.

Основні напрями професійної діяльності:

економіко-екологічна оцінка, еколого-експертна аналітика, екологічний аутсорсинг, контрольно-інспекційна, організаційно-управлінська, інформаційно-аналітична діяльність.

Навчальні дисципліни, що вивчаються:

Обов’язкові навчальні дисципліни:

 • • Оцінка і тенденції розвитку торгового підприємства.
 • • Стратегічне управління та розвиток торгового бізнесу.
 • • Управління та оптимізація внутрішньої і зовнішньої логістики торгового підприємства.
 • • Міжнародний зелений бізнес (International Green Business)*.
 • • Тренінг «Стратегія «зеленого» розвитку підприємства».
 • • Екологічна економіка.
 • • Економіко-екологічна політика ціноутворення (Ecological and Economic Pricing Policy)*.
 • • Розвиток потенціалу підприємства.
 • • Діагностування підприємства.
 • • Економіка галузевих ринків.
 • • Прикладна економетрика.
 • • Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики.
 • • Методика викладання економічних дисциплін.
 • • Методологія та організація економічних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності.
 • • Професійна та корпоративна етика.

Дисципліни вільного вибору студента:

 • • Екологічний менеджмент.
 • • Товарна інноваційна політика підприємства.
 • • Екологічний маркетинг.
 • • Екологічний облік (Environmental Accounting)*.
 • • Сучасні технології зеленого бізнесу.

* Дисципліна викладається англійською мовою

НЕОБХІДНІ УМОВИ ВСТУПУ В МАГІСТРАТУРУ –

наявність освітнього ступеню  бакалавра, магістра або ОКР спеціаліста.

ЕТАПИ ВСТУПУ У 2019

13 травня – 03 червня – реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

13 травня – 31 травня – складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю.

02 липня – єдиний вступний іспит з іноземної мови.

10 липня – 23 липня – прийом заяв і документів.

Складання додаткового вступного випробування (для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (ОКР), здобутого за іншою спеціальністю) та фахового вступного випробування – за затвердженим графіком.

05 серпня – надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням.

10 серпня о 18.00 год закінчення для рекомендованих до зарахування вступників терміну виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням.

11 серпня – зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів.

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР здійснюється за результатами випробувань:

 • • ЗНО;
 • • іспит з фаху;
 • • додатковий вступний іспит (для осіб, що мають диплом бакалавра (магістра, ОКР спеціаліста), здобутого за іншою (неекономічною) спеціальністю) (критерії оцінювання «зараховано» або «не зараховано»).

ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Порядок роботи Приймальної комісії:

з понеділка до п’ятниці – з 9.00 до 17.00,

03 червня – з 9.00 до 18.00,

10 серпня – з 9.00 до 18.00 ,

11 серпня – з 9.00 до 13.00 . 

Початок занять – 1 вересня 2019 р.

Форма навчання – денна.

Мова навчання – українська (окремі дисципліни викладаються англійською мовою).

Детальну інформацію про умови вступу та навчання можна отримати:
Українсько-німецька кафедра екологічного 
менеджменту та підприємництва 
м. Київ, вул. Васильківська,90-А, ауд. 207/2
Тел.: +38 (044) 521 33 29
http://econom.univ.kiev.ua/departments/emae/
Шукайте нас у Facebook:
www.facebook.com/Ecokafedra або @Ecokafedra
om/Ecokafedra или @Ecokafedra