Головна / Інше / Магістратура / Електронна комерція

Електронна комерція

Магістерська програма

«ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ»

(денна форма навчання)

Освітня програма спрямована на якісну теоретичну й практичну підготовку фахівців у сфері електронної комерції шляхом формування професійних компетенцій і набуття практично орієнтованих навичок застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підприємницькій діяльності.

Переваги освітньої програми:

• отримання якісних знань і формування професійних компетенцій щодо ділових операцій та угод із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем;

• поглиблене вивчення спеціалізованих інформаційних систем і технологій, програмного забезпечення для різних напрямів електронної комерції, продуктів для побудови й підтримки B2C, B2B та CRM он-лайн рішень;

• можливості для працевлаштування: провідні ІТ-компанії, у т.ч. в Україні й за кордоном;

• проходження практичної підготовки і виробничої практики на базі провідних вітчизняних і зарубіжних підприємств та установ;

• організація навчання на базі літніх університетів і шкіл у зарубіжних країнах;

• викладання окремих дисциплін англійською мовою. Залучення іноземних професорів, бізнесменів до проведення занять;

• використання у навчанні комп’ютерних симуляторів для імітації практичної діяльності віртуального підприємства;

• впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес: Навчально-інформаційний комп’ютерний центр, Лабораторія еколого-гігієнічної експертизи, спеціалізовані програмні продукти, мультимедійні дошки;

• сучасне навчально-методичне забезпечення (навчальні підручники, практикуми, робочі зошити, електронні навчальні матеріали тощо).

Де ви будете працювати:

• на підприємствах/в компаніях, діяльність яких пов’язана з електронними продажами, інтернет-маркетингом, аналізом ринку, оцінкою і дослідженнями, що охоплюють електронну комерцію та електронний бізнес;

• зможете управляти власним е-бізнесом;

• державних/приватних установах та організаціях у галузі електронної комерції.

Випускники можуть бути підприємцями в галузі електронної комерції та електронної торгівлі, менеджерами проектів та/чи бізнес-консультантами в сфері е-комерції, фахівцями з сучасних електронних бізнес-стратегій підприємства тощо.

Основні напрями професійної діяльності:

електронна комерція, електронна торгівля, Інтернет-комерція, електронний бізнес, Інтернет-трейдинг, M-commerce, Інтернет-банкінг, електронні аукціони, електронні моли, електронний маркетинг, електронні страхові послуги тощо.

Навчальні дисципліни, що вивчаються:

Обов’язкові навчальні дисципліни:

 • • Методологія та організація економічних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності.
 • • Професійна та корпоративна етика.
 • • Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики.
 • • Інформаційна економіка.
 • • Електронна комерція.
 • • Логістика в електронній комерції.
 • • Електронна торгівля.
 • • Організація та перспективи розвитку торгівлі.
 • • Кібербезпека.
 • • Прикладні інформаційні системи в економіці.
 • • Експертиза товарів, послуг та захист прав споживачів.
 • • Міжнародне технічне регулювання у сфері комерційної діяльності.
 • • Електронні гроші та електронні платіжні системи.
 • • Фінансовий менеджмент у віртуальному бізнесі.
 • • Електронний маркетинг.

Дисципліни вільного вибору студента:

 • • Облік та оподаткування електронного бізнесу.
 • • Національні та міжнародні аспекти митного регулювання.
 • • WEB-дизайн.
 • • Хмарні обчислення.
 • • «Зелений» бізнес в інтернеті.
 • • Електронні біржі та аукціони.
 • • Стратегії антикризового управління комерційною діяльністю.
 • • Захист інформації.
 • • Інтернет-страхування.
 • • Управління Start-up в торгівлі.

НЕОБХІДНІ УМОВИ ВСТУПУ В МАГІСТРАТУРУ

наявність освітнього ступеню бакалавра, магістра або ОКР спеціаліста.

ЕТАПИ ВСТУПУ У 2019

13 травня – 03 червня – реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

13 травня – 31 травня – складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю.

02 липня – єдиний вступний іспит з іноземної мови.

10 липня – 23 липня – прийом заяв і документів.

Складання додаткового вступного випробування (для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (ОКР), здобутого за іншою спеціальністю) та фахового вступного випробування – за затвердженим графіком.

05 серпня – надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням.

10 серпня о 18.00 год закінчення для рекомендованих до зарахування вступників терміну виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням.

11 серпня – зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів.

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР здійснюється за результатами випробувань:

 • • ЗНО;
 • • іспит з фаху;
 • • додатковий вступний іспит (для осіб, що мають диплом бакалавра (магістра, ОКР спеціаліста), здобутого за іншою (неекономічною) спеціальністю) (критерії оцінювання «зараховано» або «не зараховано»).

ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Порядок роботи Приймальної комісії: з понеділка до п’ятниці – з 9.00 до 17.00,

03 червня – з 9.00 до 18.00,

10 серпня – з 9.00 до 18.00 ,

11 серпня – з 9.00 до 13.00 . 

Початок занять – 1 вересня 2019 р.

Форма навчання – денна.

Мова навчання – українська (окремі дисципліни викладаються англійською мовою).

Детальну інформацію про умови вступу та навчання можна отримати:
Українсько-німецька кафедра екологічного 
менеджменту та підприємництва 
м. Київ, вул. Васильківська,90-А, ауд. 207/2
Тел.: +38 (044) 521 33 29
http://econom.univ.kiev.ua/departments/emae/
Шукайте нас у Facebook:
www.facebook.com/Ecokafedra або @Ecokafedra
om/Ecokafedra или @Ecokafedra