Головна / Інше / Магістратура

Магістратура

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

економічного факультету

здійснює підготовку студентів за спеціальністю

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

за освітнім ступенем магістра за освітніми програмами:

 

07 Управління та адміністрування: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:
«ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ»
07 Управління та адміністрування: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:
«ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО»

07 Управління та адміністрування: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:
«ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»

07 Управління та адміністрування: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:
«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА»

У 2020 навчальному році оголошено набір студентів

за спеціальністю

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

на здобуття освітнього ступеня «Магістр»

за освітньо-науковими програмами:

 “ТОРГІВЛЯ, ЛОГІСТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО” 

(денна форма навчання)

“ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ” 

(денна форма навчання)

“ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА” 

(заочна форма навчання)