Головна / Інше / МАГІСТЕРСЬКА ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА “ЕКОНОМІКА І ПРАВО” (Заочна форма)

МАГІСТЕРСЬКА ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА “ЕКОНОМІКА І ПРАВО” (Заочна форма)

МАГІСТЕРСЬКА ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА “ЕКОНОМІКА І ПРАВО” (Заочна форма)

Магістерська освітньо-професійна програма

“ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО”

ЗАОЧНА  ФОРМА  НАВЧАННЯ ТЕРМІНОМ 1  РІК І  4  МІСЯЦІ   

Освітня програма спрямована на якісну теоретичну і практичну підготовку фахівців у галузі економіки (економіки та права) на рівні сучасної європейської та світової університетської освіти шляхом забезпечення міждисциплінарного характеру професійної підготовки, що інтегрує економічну та правову освіту і компетентності.

Переваги освітньої програми:

  • ефективна підготовка на міждисциплінарній основі, що дозволяє сформувати ширші фахові конкурентні компетентності, які затребувані на сучасному ринку праці у суміжних економічній та правовій галузях;
  • інтеграція правових і економічних знань, що забезпечує якісну основу для розширення можливостей подальшого працевлаштуванняфахівців у сфері економіко-правової діяльності;
  • здійснення теоретичних, аналітичних та прикладних досліджень для вирішення широкого спектра економіко-правових завдань;
  • вивчення окремих дисциплін англійською мовою, стажування студентів за кордоном;
  • практика в провідних українських, іноземних компаніях, державних установах, науково-дослідних та навчальних закладах.

Випускники освітньої програми – висококонкурентні фахівці

на ринку праці, які працюють:

  • в органах державної влади, місцевого самоврядування та управління, правоохоронних органах у сфері боротьби з економічними правопорушеннями, підрозділах економічної безпеки;
  • у фінансових, економічних та аналітичних підрозділах підприємств і установ усіх організаційно-правових форм;
  • у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах.

Навчальні дисципліни, що вивчаються:

Обов’язкові навчальні дисципліни:

– Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики

– Мікроекономіка-2

– Правове регулювання економічних відносин

– Економіка права

– Макроекономіка-2

– Контрактні відносини та договірне право

– Юридична відповідальність та захист прав

– Професійна та корпоративна етика

– Економіка та право інтелектуальної власності

– Конкуренція та конкурентне право

– Інституційна та еволюційна економіка

– Кредитні відносини та кредитні зобов’язання

Дисципліни вільноговибору студента (вибір з переліку – студент обирає 5дисциплін):

– Ринок цінних паперів

– Комерціалізація інтелектуальної власності

– Сервісна економіка

– Економіка корпоративного сектора та корпоративне право

– Право Європейського союзу

– Міжнародні економічні відносини та міжнародне приватне право

– Злиття і поглинання: міжнародні трансакції

– Правові засади підприємницької діяльності

– Теорія економічного розвитку

– Екологічна економіка та екологічне право

НЕОБХІДНІ УМОВИ ВСТУПУ В МАГІСТРАТУРУ

наявність освітнього ступеню бакалавра, магістра або ОКР спеціаліста

Форма навчання– заочна

Мова навчання – українська

НАШІ КОНТАКТИ

03022, Україна, м. Київ,

вул. Васильківська, 90-а, каб. 609

(м. “Васильківська”)

Телефон: (044) 521 – 35 – 80

Довідка: (044) 259 – 70 – 45

E-mail: neweconom_teoriya@ukr.net