Головна / Інше / ECONOMICS AND POLITICS(MASTER’S PROGRAMME)

ECONOMICS AND POLITICS(MASTER’S PROGRAMME)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 ЕКОНОМІКА

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

 «ECONOMICS AND POLITICS» /

«ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

(МОВА НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКА)

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» 

 (денна форма навчання)

Правила прийому  у 2022 році

ВІДЕО-звернення гаранта ОП «ECONOMICS AND POLITICS»

д.е.н., доцента Володимира ВІРЧЕНКО

Освітньо-професійна програма «ECONOMICS AND POLITICS» втілює інноваційні підходи до міждисциплінарної підготовки фахівців у сфері економіки, що формує у студентів знання та практичні навички розробки та реалізації ефективної економічної політики із застосуванням кількісних методів економічного аналізу. В процесі підготовки у здобувачів освіти формуються ґрунтовні знання щодо закономірностей функціонування сучасних економічних систем в умовах глобалізаційних перетворень, взаємозв’язків між економічною та політичною системами суспільства, особливостей формування і розвитку системи інституційно-правового регулювання економіки. Змістовне наповнення програми передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей, необхідних для успішної професійної діяльності як на макрорівні, так і на мікрорівні.

Переваги ОПП «ECONOMICS AND POLITICS»:

  • Викладання усіх дисциплін англійською мовою, що доповнюється можливістю активної роботи з англомовними джерелами інформації.
  • Розвиток аналітичних компетентностей та практичних навичок у сфері управління економічними процесами на макро- та мікрорівні.
  • Залучення вітчизняних та зарубіжних фахівців, а також професіоналів-практиків до викладання навчальних дисциплін.
  • Формування дослідницьких та аналітичних компетентностей, управлінських та практичних навичок, необхідних для вирішення складних економічних проблем у галузі економіки та економічної політики.
  • Розвиток навичок стратегічного та творчого мислення, вміння застосовувати сучасні методи аналізу мікро- та макроекономічних даних.
  • Вільний вибір значної частини дисциплін для формування індивідуальної освітньої траєкторії.
  • Формування комунікативних та лідерських навичок, здатності до роботи у мультидисциплінарному середовищі при вирішенні економічних проблем.
  • Широкі можливості для академічної мобільності, стажування за кордоном.
  • Проходження практики в провідних українських та міжнародних компаніях, державних та науково-дослідних установах.

Випускники освітньої програми працюють у провідних міжнародних та вітчизняних компаніях, зокрема аудиторських та консалтингових, департаментах та директоратах міністерств і відомств, а також у науково-дослідних установах.

Корисні посилання:

Вступнику

Сайт Українського центру оцінювання якості освіти