Головна / Інше / Обговорення освітніх програм

Обговорення освітніх програм

ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ 

6 травня 2021 р. відбулася онлайн зустріч викладачів кафедри екологічного менеджменту та підприємництва зі стейкхолдерами з метою  обговорення освітніх програм за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» різних освітніх рівнів: «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво», «Підприємництво та біржова діяльність» – освітній рівень бакалавр; «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  «Економічна безпека підприємництва» (заочна форма навчання) – освітній рівень магістр;  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – освітньо-науковий ступінь доктор філософії.

В обговоренні взяли участь:

  • стейкхолдери-роботодавці: генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих  підприємств України В. М. Биковець; керівник екологічного напряму METRO Cash & Carry Україна, співголова Комітету сталого розвитку країни при Американській торговельній палаті України А. Грис; керівник проєктів у сфері енергоефективності/відновлювальної енергетики/екології Німецько-української торгово-промислової палати Є. Кралюк; директор ТОВ «DeLaMark» к.т.н. О. М. Веренікін; заступник Генерального директора з правових питань та зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Оріон Груп» О.В. Карбан; засновник і директор МКД консалтинг, інвестиційний менеджер NV Cap   к.т.н. М. В. Празян; директор ТОВ «Транском-ВА» М. В. Шелест; старший менеджер з постачання та планування Фарма-Старт, ACINO Group  к.е.н, доц. Н. О.  Коренєва.
  • Представники інших закладів вищої освіти і випускники кафедри: доцент кафедри менеджменту і підприємництва Державного університету «Житомирська політехніка к.е.н., доц. Юшкевич О. О.»; доцент кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету України к.е.н, доц. Хрутьба Ю. С.; с.н.с. Навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів України к.е.н. Копецька Ю. О.; випускниця Харченко К. С.

Під час зустрічі викладачі і стейкхолдери обмінялись думками щодо організації освітнього процесу і професійної підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів освіти. Роботодавці особливу увагу зосередили на фахових компетентностях, необхідних молодим підприємцям для успішного розвитку бізнесу в сучасних умовах господарювання. Зокрема В.М. Биковець зазначив, що світова пандемія Covid-19 докорінно змінила умови бізнесу в Україні та світі. Трансформація бізнес-середовища обумовлює необхідність швидкої адаптації як підприємців, так і найманих працівників, формування у них якісно нових компетентностей. Для забезпечення розвитку бізнесу для підприємців важливо опановувати он-лайн технології торгівлі і просування товарів через інтернет, соціальні мережі і таргетовану рекламу. Актуальним нині є розробка  сучасних та оптимізація існуючих підходів щодо доставки товарів до покупців, зниження операційних витрат тощо.

О.М. Веренікін наголосив, що нині визначальною умовою  успішного кар’єрного розвитку молодих фахівців є знання і практичні навички застосування сучасних інформаційних технологій, які використовуються для автоматизації бізнес-процесів. Конкурентною перевагою є знання сучасних програмних рішень для  економіко-аналітичної обробки даних.

Як керівник екологічного напряму господарської діяльності однієї з провідних торгових компаній в Україні, А. Грис відзначив, що нині важливо залучити фахівців, що володіють знаннями і навичками розробки та імплементації екологічних проектів з урахуванням  особливостей їх діяльності. Для торгових підприємств важливо, щоб фахівці всебічно знали специфіку організації торгівлі, застосування інформаційних технологій, техніку планування, могли проаналізувати оперативні показники господарської діяльності. Крім того важливо, щоб студенти окрім загальних компетентностей набули і специфічні, а  саме щодо управління екологічними проєктами, розробки і впровадження корпоративної соціальної політики, складання добровільної екологічної звітності.

В цілому учасники зустрічі вказали на сильні сторони освітніх програм, надали рекомендації і пропозиції щодо їх оновлення, а саме:

  • розширення фахових компетентностей з метою набуття студентами специфічних знань і умінь у сфері логістики, екологічного підприємництва, економічної безпеки підприємництва;
  • покращення логічного зв’язку між освітніми компонентами;
  • впровадження сучасних методів викладання (майстер-класи, бізнес-кейси та ін.).

Стейкхолдери висловили підтримку основним напрямам поліпшення освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», задекларували готовність до подальшої співпраці щодо покращення їх змісту і наповнення.

Колектив кафедри екологічного менеджменту та підприємництва висловлює щиру подяку всім учасникам за активну участь і співпрацю, яка активно буде підтримуватися в подальшому.