Головна / Інше / ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ І КОНСУЛЬТУВАННЯ» / СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ І КОНСУЛЬТУВАННЯ»

СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ І КОНСУЛЬТУВАННЯ»

Рівень вищої освіти: Другий

на здобуття освітнього ступеню: Магістр

за спеціальністю  075 «Маркетинг»

галузі знань  07 «Управління та адміністрування»

форма навчання: Денна

Компоненти освітньої програми К-сть кредитів Семестр Методичне забезпечення
Обов’язкові компоненти ОП
Управління маркетингом / Marketing Management 6 2 Завантажити
Стратегічний аналіз національних та міжнародних ринків / Strategic Analysis of National and International Markets 12 2 Завантажити
Управління корпоративними фінансами / CorporateFinance Management 6 2 Завантажити
Юридичні аспекти міжнародного бізнесу / Legal Aspects of International Business 12 1 Завантажити
Міжнародні бізнес-комунікації / International Business-Communations 6 1 Завантажити
Актуальні проблеми економіки / Current Issues of Economics 6 1 Завантажити
Управління міжнародним маркетингом / International Marketing Management 6 3 Завантажити
Управління персоналом / Personnel Management 6 2 Завантажити
Кваліфікаційна робота магістра / Master’s degree thesis 16 4 Завантажити
Міжнародна торгівля та інвестиції / International Trade &Investments 6 3 Завантажити
Advanced Business English 8 1, 4 Завантажити
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 90 кредитів
Вибіркові компоненти  ОП
Вибірковий блок 1 (студент обирає кластер спеціалізації)
Кластер спеціалізації “Бізнес-аналітика і консалтинг” / Business Analytics&Consulting
Бізнес-планування (тренінгова дисципліна) / BusinessPlanning (Training) 3 3 Завантажити
Фінансове планування і бюджетування (тренінгова дисципліна) / Financial Planning & Budgeting (Training) 3 3 Завантажити
Маркетинговий аудит і консалтинг / Marketing Audit & Consulting 6 4 Завантажити
Лідерство та персональний розвиток / Leadership & Personal Development 6 3 Завантажити
Всього 18 кредитів
Кластер спеціалізації “Стратегічне планування та розвиток бізнесу”/ Strategic BusinessPlanning&Development
Бізнес-статистика (тренінгова дисципліна) / Business Statistics (Training) 3 3 Завантажити
Прямі продажі (тренінгова дисципліна) / Direct Sales(Training) 3 3 Завантажити
Економічна розвідка (тренінгова дисципліна) / Economic Intelligence (Training) 3 4 Завантажити
Бренд-менеджмент (тренінгова дисципліна) / BrandManagement (Training) 3 4 Завантажити
Креативні рекламні технології / Creative AdvertisingTechniques 6 3 Завантажити
Всього 18 кредитів
Вибірковий блок 2 (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)
Перелік варіативних дисциплін №1
Управління інвестиційним портфелем / Portfolio Management 6 3 Завантажити
Ризик-менеджмент / Risk Management 6 3 Завантажити
Перелік варіативних дисциплін №2
Управління проектами / Project Management 6 4 Завантажити
Фінансування інвестиційних проектів / Investment ProjectFinancing 6 4 Завантажити
Всього 12 кредитів
Загальний обсяг вибіркових компонент: 30 кредити
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120 кредитів