Головна / Інше / ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ І КОНСУЛЬТУВАННЯ»

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ І КОНСУЛЬТУВАННЯ»

Рівень вищої освіти: Другий

на здобуття освітнього ступеню: Магістр

за спеціальністю  075 «Маркетинг»

галузі знань  07 «Управління та адміністрування»

форма навчання: Денна

Мета освітньої програми:Підготовка високопрофесійних керівників сучасного бізнесу, які володіють знаннями, вміннями та навичками діагностики внутрішнього і зовнішнього ринкового середовища компанії, виявлення маркетингових проблем та можливостей, збору об’єктивної ринкової інформації, прийняття ефективних управлінських рішень відносно внутрішнього маркетингу та ринково-продуктової стратегії діяльності в різних сферах на національних і міжнародних ринках в умовах мінливого високоризикованого бізнес-середовища.                     Програма передбачає можливість подвійного дипломування з університетом Мачерата (італія)

Структура освітньої програми

Презентація освітньої програми

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Сертифікат про зразкову акредитацію №1778 від 11.06.2021

Опис освітньої програми

редакція 2019 року(затверджена Наказом ректора №379-32 від 16.04.2019)
редакція 2020 року(затверджена Наказом ректора №309-32 від 08.05.2020) зі змінами згідно Стандарту вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг для другого (магістерського) рівня

Навчальний план

редакція 2019 року
редакція 2020 року(зі змінами згідно Стандарту вищої освіти)

Рецензії на освітню програму

Співробітництво зі стейкхолдерами

Подвійний диплом