Головна / Інше / Освітньо-наукова програма «Бізнес-адміністрування»

Освітньо-наукова програма «Бізнес-адміністрування»

Рівень вищої освіти: Другий

на здобуття освітнього ступеню: Магістр

за спеціальністю  № 073 «Менеджмент»

галузі знань  № 07 «Управління та адміністрування»

форма навчання: Денна

 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) К-сть кредитів Семестр
Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Управління маркетингом (Marketing Management) 6 2
ОК 2. Комплексна дисципліна Стратегічний аналіз національних та міжнародних ринків (Strategic Analysis of National and International Markets) 12 2
ОК 3. Міжнародні фінанси (International Finance) 6 2
ОК 4. Комплексна дисципліна Юридичні аспекти міжнародного бізнесу 12 1
ОК 5. Міжнародні бізнес-комунікації 6 1
ОК 6. Комплексна дисципліна Актуальні проблеми економіки 6 1
ОК 7. Управління міжнародним маркетингом 6 3
ОК 8. Комплексна дисципліна Управління персоналом (Personnel Management) 6 2
ОК 9. Кваліфікаційна робота магістра 16 4
ОК 10. Комплексний підсумковий іспит 4
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 76 кредитів
Вибіркові компоненти  ОП
Вибірковий блок 1
ВБ 1.1. Міжнародна торгівля та інвестиції 6,0 3
ВБ 1.2. Ділова іноземна мова (всього) 8,0 1,4
Вибірковий блок 2
ВБ 2.1. Вибір блоками
Кластер спеціалізації “Стратегічне планування бізнесу”
ВБ 2.1.1. (СПБ) Прикладна економетрика (тренінгова дисципліна) 3 3
ВБ 2.1.2. (СПБ) Бізнес-планування (тренінгова дисципліна) 3 3
ВБ 2.1.3. (СПБ) Інвестиційний аналіз (тренінгова дисципліна) 3 4
ВБ 2.1.4. (СПБ) Бренд-менеджмент (тренінгова дисципліна) 3 4
ВБ 2.1.5. (СПБ) Прямі продажі (тренінгова дисципліна) 3 3
ВБ 2.1.6. (СПБ) Рекламний менеджмент (тренінгова дисципліна) (Advertising Management (Training)) 3 3
Всього 18 кредитів
Кластер спеціалізації “Управління бізнес-трансформаціями”
ВБ 2.1.1. (УБТ) Економічне прогнозування управлінських рішень (тренінгова дисципліна) 3 3
ВБ 2.1.2. (УБТ) Тайм-менеджмент (тренінгова дисципліна) 3 3
ВБ 2.1.3. (УБТ) Управлінський облік і аудит 6 4
ВБ 2.1.4. (УБТ) Креативні технології міжнародної реклами 6 3
Всього 18 кредитів
Вибірковий блок 3
Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)
Перелік варіативних дисциплін №1
ВБ 3.1.1 (П1) Управління корпоративними фінансами 6 3
ВБ 3.1.2.

(П1)

Ризик-менеджмент 6 3
Перелік варіативних дисциплін №2
ВБ 3.2.1.

(П2)

Управління проектами 6 4
ВБ 3.2.2.

(П2)

Проектне фінансування 6 4
Всього 12 кредитів
Загальний обсяг вибіркових компонент: 44 кредити
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120 кредитів