Головна / Інше / Бакалаврат / Освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка»

Освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»: денна форма навчання

Рівень вищої освітиПерший

на здобуття освітнього ступеняБакалавр

за спеціальністю 051 «Економіка»

галузі знань  05 «Соціальні та поведінкові науки»

форма навчання: Денна

 

Мета освітньої програми: підготовка фахівців, здатних виявляти тенденції і аналізувати закономірності функціонування міжнародної економіки; генерувати і перевіряти гіпотези для розробки стратегій і прийняття проактивних управлінських рішень в умовах змінності глобального бізнес-середовища, що визначає конкурентні переваги випускників на національному та міжнародному рівнях.

 Структура освітньої програми 

 Відомості самооцінювання освітньої програми

 Опис освітньої програми

 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка для першого (бакалаврського) рівня 

Навчальний план редакція 2021 року

 

Рецензії на освітню програму 

 

Співробітництво зі стейкхолдерами 

Відгуки випускників програми