Головна / Інше / Виховна робота / Бакалаврат / Освітньо-професійна програма «Маркетинг»

Освітньо-професійна програма «Маркетинг»

Рівень вищої освіти: Перший

на здобуття освітнього ступеню: Бакалавр

за спеціальністю  № 075 «Маркетинг»

галузі знань  № 07 «Управління та адміністрування»

форма навчання: Денна

 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) К-сть кредитів Семестр
Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1.01. Вступ до університетських студій 2 1
ОК 1.02. Українська та зарубіжна культура 3 2
ОК 1.03. Філософія 4 4
ОК 1.04. Соціально-політичні студії 2 7
ОК 1.05. Основи трудового права 2 8
ОК 1.06. Іноземна мова професійного спрямування 15 1,2,3
ОК 1.07. Науковий образ світу 3 4
ОК 1.08. Основи “зеленої” економіки 2 2
ОК 1.09. Економічна теорія 5 1
ОК 1.10. Історія економіки та економічної думки 4 1
ОК 1.11. Мікроекономіка 5 2
ОК 1.12. Макроекономіка 5 3
ОК 1.13. Вища математика для економістів 5 1
ОК 1.14. Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів 5 2
ОК 1.15. Сучасні інформаційні технології в економіці 4 1
ОК 1.16. Статистика для економістів 5 3
ОК 1.17. Менеджмент 5 2
ОК 1.18. Маркетинг І 5 3
ОК 1.19. Маркетинг ІІ 5 4
ОК 1.20. Економіка підприємства 5 3
ОК 1.21. Фінанси 5 3
ОК 1.22. Інвестування 5 4
ОК 1.23. Страхування 5 4
ОК 1.24. Бухгалтерський облік 5 4
ОК 1.25. Міжнародна економіка 5 5
ОК 1.26. Інфраструктура товарного ринку 5 2
ОК 1.27. Маркетингова товарна політика 5 5
ОК 1.28. Маркетингова цінова політика 5 6
ОК 1.29. Маркетингова політика розподілу і збуту 5 6
ОК 1.30. Маркетингова політика комунікацій 5 5
ОК 1.31. Ринкові дослідження 5 7
ОК 1.32. Бізнес-маркетинг 5 5
ОК 1.33. Кваліфікаційна робота бакалавра 9 8
ОК 1.34. Курсова робота з “Маркетингу” 1 8
2. Обов’язкові компоненти. Дисципліни вибору ВНЗ
ОК 2.1. Виробнича практика 9 8
ОК 2.2. Економіка зарубіжних країн 5 1
ОК 2.3. Ринкова поведінка споживачів 5 6
ОК 2.1. Виробнича практика 9 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180 кредитів
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1
Спеціалізація “Кластер спеціалізації “Інтегровані маркетингові комунікації””
ВБ 1.3.1.1. (МК) Прямий маркетинг 5 6
ВБ 1.3.1.2. (МК) Сервісний маркетинг 5 6
ВБ 1.3.1.3. (МК) Економічне обґрунтування маркетингових комунікаційних стратегій 5
ВБ 1.3.1.4. (МК) Техніка прямих продажів 5 8
ВБ 1.3.1.5. (МК) Сучасні мультимедійні технології у маркетингових комунікаціях 5 7
ВБ 1.3.1.6. (МК) Управління переговорами 5
ВБ 1.3.1.7. (МК) Економетричні методи у маркетингових комунікаціях 5
ВБ 1.3.1.8. (МК) Contemporary Issues in Marketing Communications 7 6,7
ВБ 1.3.1.9. (МК) Інтернет-маркетинг 5
Всього 51 кредит
Вибірковий блок 2
Кластер спеціалізації “Стратегічне маркетингове управління”
ВБ 2.3.1.1. (МД) Merchandising 5 4
ВБ 2.3.1.2. (МД) Маркетинг партнерських відносин 5 4
ВБ 2.3.1.3. (МД) Економічне обгрунтування маркетингових проектів 5 4
ВБ 2.3.1.4. (МД) Economic Intelligence 5 4
ВБ 2.3.1.5. (МД) Стратегії сегментації і позиціонування 5 4
ВБ 2.3.1.6. (МД) Стратегічне бізнес-планування 5 4
ВБ 2.3.1.7. (МД) Економетричні методи прогнозування ринкового попиту 5 4
ВБ 2.3.1.8. (МД) Contemporary Issues in Strategic Marketing Management 7 4
ВБ 2.3.1.9. (МД) Управління проектами в маркетинговій діяльності 5 4
ВБ 2.3.1.10. (МД) Статистичне забезпечення маркетингових досліджень 4 4
Всього 51 кредит
Вибірковий блок 3
3.2 Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)
Перелік варіативних дисциплін №1 3  
ВБ 3.3.2.1(П1) Психологія масової поведінки 3 4
ВБ 3.3.2.2(П1) Історія мистецтв 3 4
ВБ 3.3.2.3(П1) Субкультури та стилі життя 3 4
ВБ 3.3.2.4(П1) Історія релігій 3 4
ВБ 3.3.2.5(П1) Географія населення і розселення 3 4
Вибірковий блок 4
Перелік варіативних дисциплін №2 3
ВБ 4.3.2.1(П2) Поведінкова економіка (Behavioral Economics) 3 7
ВБ 4.3.2.2(П2) Кількісний аналіз емпіричних даних 3 7
ВБ 4.3.2.3(П2) Психологія міжкультурної комунікації 3 7
ВБ 4.3.2.4(П2) Історія та теорія націй та націоналізмів 3 7
ВБ 4.3.2.5(П2) Антична міфологія і сучасність 3 7
Вибірковий блок 5
Перелік варіативних дисциплін №3 3
ВБ 5.3.2.1(П3) Глобалізація та міжнародна фінансова система (Globalization and International Financial System) 3 7
ВБ 5.3.2.2(П3) Електронна комерція 3 7
ВБ 5.3.2.3(П3) Психологія реклами 3 7
ВБ 5.3.2.4(П3) Історія пропаганди 3 7
ВБ 5.3.2.5(П3) Електронне урядування 3 7
Всього 9 кредитів
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 кредитів