Головна / Інше / Магістратура / Магістерська освітньо-наукова програма “ЕКОНОМІКА І ПРАВО” (денна форма)

Магістерська освітньо-наукова програма “ЕКОНОМІКА І ПРАВО” (денна форма)

Магістерська освітньо-наукова програма “ЕКОНОМІКА І ПРАВО” (денна форма)

Магістерська освітньо-наукова програма

“ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО”

 (денна форма навчання)

Освітня програма спрямована на якісну теоретичну і практичну підготовку фахівців у галузі економіки (економіки та права) на рівні сучасної європейської та світової університетської освіти шляхом забезпечення міждисциплінарного характеру професійної підготовки, що інтегрує економічну та правову освіту і компетентності.

 Переваги освітньої програми:

  •  ефективна підготовка на міждисциплінарній основі, що дозволяє сформувати ширші фахові конкурентні компетентності, які затребувані на сучасному ринку праці у суміжних економічній та правовій галузях;
  •  інтеграція правових і економічних знань, що забезпечує якісну основу для розширення можливостей подальшого працевлаштування фахівців у сфері економіко-правової діяльності;
  •  здійснення теоретичних, аналітичних та прикладних досліджень для вирішення широкого спектра економіко-правових завдань;
  •  вивчення окремих дисциплін англійською мовою, стажування студентів за кордоном;
  •  практика в провідних українських, іноземних компаніях, державних установах, науково-дослідних та навчальних закладах.

 Випускники освітньої програми – висококонкурентні фахівці на ринку праці, які працюють:

  • в органах державної влади, місцевого самоврядування та управління, правоохоронних органах у сфері боротьби з економічними правопорушеннями, підрозділах економічної безпеки;
  • у фінансових, економічних та аналітичних підрозділах підприємств і установ усіх організаційно-правових форм;
  •  у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах.

 Навчальні дисципліни, що вивчаються:

Обов’язкові навчальні дисципліни:

– Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики

– Мікроекономіка – 2

– Правове регулювання економічних відносин

– Економіка права

– Макроекономіка – 2

– Контрактні відносини та договірне право

– Методологія та організація економіко-правових наукових досліджень

– Юридична відповідальність та захист прав

– Професійна та корпоративна етика

– Економіка і право інтелектуальної власності

– Нова політична економія

– Економіка галузевих ринків

– Конкуренція та конкурентне право

– Поведінкова та експериментальна економіка

– Інституційна та еволюційна економіка

– Кредитні відносини та кредитні зобов’язання

Дисципліни вільного вибору студента (вибір з переліку – студент обирає 6 дисциплін):

– Правові засади надання фінансових послуг

– Економічні та правові засади неплатоспроможності (банкрутства)

– Ринок цінних паперів

– Комерціалізація інтелектуальної власності

– Сервісна економіка

– Економіка корпоративного сектора та корпоративне право

– Право Європейського союзу

– Міжнародні економічні відносини та міжнародне приватне право

– Злиття і поглинання: міжнародні трансакції

– Правові засади підприємницької діяльності

– Теорія економічного розвитку

– Екологічна економіка та екологічне право

 

Форма навчання– денна

Мова навчання – українська