Головна / Інше / Магістратура / Освітньо-наукова програма «Маркетинг»

Освітньо-наукова програма «Маркетинг»

Рівень вищої освіти: Другий

на здобуття освітнього ступеню: Магістр

за спеціальністю  № 075 «Маркетинг»

галузі знань  № 07 «Управління та адміністрування»

форма навчання: Денна

Мета освітньої програми: Підготовка магістрів маркетингу, які здатні вирішувати управлінські та науково-дослідні завдання, мають інноваційний спосіб мислення та володіють компетентностями, необхідними для ефективного управління маркетинговою діяльністю

Структура освітньої програми

Опис освітньої програми

діюча редакція (затверджена Наказом ректора №1214-32 від 29.12.2017)

Нова редакція освітньої програми 2020 року (зі змінами згідно Стандарту вищої освіти)

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг для другого (магістерського) рівня

Навчальний план

Рецензії на освітню програму

Відгуки та рекомендації стейкхолдерів