Документи (протоколи, відзиви, листи, сертифікати)

СЕРТИФІКАТИ про проведення виїзної презентації програми подвійного дипломування за ОП «Бізнес-адміністрування» та «International Politics and Economic Relations» та відкритої лекції на тему «Business Environmen tChallenges in Eastern European Markets» в Університеті Мачерата, Італія (від 30.10.2013)

ПРОТОКОЛ виїзних перемовин щодо можливостей організації спільної навчальної та науково-дослідної діяльності, взаємоузгодження навчальних планів, обміну студентами та професорсько-викладацьким складом, спільних наукових публікацій між Школою економіки Університету Риму «Тор Вергата» (Італія) та кафедрою міжнародної економіки та маркетингуКиївського національного університету імені Тараса Шевченка (від 04.11.2013)

ПРОТОКОЛ №1 засідання Круглого столу кафедри міжнародної економіки та маркетингу та студентів спеціальності 051 «Економіка» ОП «Міжнародна економіка» на тему: «Компетентності та програмні результати в проекті ОП з міжнародної економіки» (від 27.03.2018)

ПРОТОКОЛ № 2 засідання Круглого столу кафедри міжнародної економіки та маркетингу та студентів спеціальності 075 «Маркетинг» на тему: «Компетентності та програмні результати в проекті нових ОП з маркетингу» (від 25.10.2018)

ПРОТОКОЛ № 3 засідання Круглого столу кафедри міжнародної економіки та маркетингу з учасниками Міжнародного бізнес-форуму EFBM’2019 на тему: «Шляхи посилення якості вищої освіти за спеціальностями 051 Економіка та 075 Маркетинг: європейський досвід та вимоги ринку праці» (від 22.05.2019)

ПРОТОКОЛ №4 засідання Круглого столу кафедри міжнародної економіки та маркетингу та студентів спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка» на тему: «Обговорення проекту змін до ОПП  “Міжнародна економіка» на здобуття ОС “Бакалавр” (від 19.11.2020р.)

ПРОТОКОЛ спільного засідання викладачів кафедри міжнародної економіки та маркетингу, керівництва компанії «Markin Media Group»і магістрів освітніх програм «Маркетинг» та «Бізнес-адміністрування і консультування» (від 10.02.2020)

ВІДЗИВ на магістерські програми «Маркетинг» та «Бізнес-адміністрування і консультування з можливістю подвійного диплому з Університетом Мачерата, Італія» від члена комісії з забезпечення якості освіти Університета Кальярі (Італія) професора Джанлуки Гатто (від 19.02.2020)

ПРОТОКОЛ засідання Круглого столу Київського національного університету імені Тараса Шевченка за участі представників Університету Кальярі (Італія) на тему: «Забезпечення якості університетської освіти: європейський досвід та українські реалії» (від 05.03.2020)

ПРОТОКОЛ міжуніверситетської робочої наради з питань впровадження програм подвійного дипломування між представниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного університету фізичного виховання та спорту України (від 22.07.2020)

Витяг з протоколу №12 засідання кафедри міжнародної економіки та маркетингу із запрошеними стейкхолдерами (від 14.04.2021)

ЗВІТ про проведення міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та суперечності розвитку світової економіки та міжнародного бізнесу», проведеної кафедрою міжнародної економіки та маркетингу в рамках Міжнародного форуму EFBM’2021 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка» (29.09.2021).