Структура ОП

СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»:

заочна форма навчання

Рівень вищої освітиДругий

на здобуття освітнього ступенюМагістр

за спеціальністю  № 051 «Економіка»

галузі знань  № 05 «Соціальні та поведінкові науки»

форма навчання: заочна

 

Компоненти освітньої програми

 

Кількість кредитів Рік Методичне забезпечення
Обов’язкові компоненти ОП
Організація та методика наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності) 6 1 Завантажити
Професійна та корпоративна етика 3 1 Завантажити
Міжнародна економічна політика та регулювання зовнішньоекономічної діяльності 4 1 Завантажити
Прикладна економетрика 4 1 Завантажити
Міжнародний фінансовий менеджмент 6 1 Завантажити
Міжнародні стратегії економічного розвитку 6 1 Завантажити
Комплексна дисципліна «Міжнародний менеджмент» (International Management) 6 1 Завантажити
Управлінське консультування в міжнародному бізнесі 5 1 Завантажити
Стратегічне управління (Strategic Management) 6 1 Завантажити
Комплексна дисципліна «Стратегічний аналіз міжнародних ринків» 8 1 Завантажити
Міжнародні бізнес-комунікації 6 1 Завантажити
Кваліфікаційна робота магістра 9 1 Завантажити
Виробнича практика 6 2 Завантажити
Ринкова поведінка споживачів 6 2 Завантажити
Управління персоналом 5 1 Завантажити
Курсова робота «Дослідження з міжнародних ринків» 1 1 Завантажити
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 87 кредитів
Вибіркові компоненти ОП (студент обирає вибірковий блок)
Вибірковий блок 1. Кластер «Міжнародна інвестиційна діяльність»
Міжнародна інвестиційна політика 6 2 Завантажити
Міжнародні фінансові ринки (International Financial Markets) 6 2 Завантажити
Міжнародний трансфер технологій 5 2 Завантажити
Міжнародна банківська діяльність (International Banking) 5 2 Завантажити
Управління інвестиційним портфелем (Portfolio Management) 6 2 Завантажити
Advanced Business English in International Investment 5 2 Завантажити
Всього 33 кредити
Вибірковий блок 2. Кластер «Комерційна
діяльність на міжнародних ринках»
Бренд-менеджмент 6 2 Завантажити
Креативні рекламні технології (Creative Advertising Techniques) 6 2 Завантажити
Інноваційні стратегії в міжнародному бізнесі (Innovation Strategies in International Business) 5 2 Завантажити
Фінансування зовнішньої торгівлі (Trade Financе) 5 2 Завантажити
Міжнародне торгове право та правила СОТ 6 2 Завантажити
Advanced Business English in International Trade 5 2 Завантажити
Всього 33 кредити
 

Загальний обсяг вибіркових компонент:

 

33 кредити

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ
ПРОГРАМИ
120 кредитів