Аспірантура

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (PHD)   075 «МАРКЕТИНГ»

Рівень вищої освітиТретій

на здобуття освітнього ступеню: Доктор філософії (PhD)

за спеціальністю  075 «Маркетинг»

галузі знань  07 «Управління та адміністрування»

форма навчання: Денна

Мета освітньо-наукової програми: Цілі ОНП полягають у підготовці фахівця ступеня доктора філософії в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 075 «Маркетинг» здатного виявляти і теоретично обґрунтовувати нові реальні економічні процеси і явища в Україні і світі, знаходити шляхи практичного вирішення економічних проблем і реалізації можливостей в умовах невизначеності ринкового середовища, керувати різними ланками організаційних структур у сфері економіки, освіти, державного управління, громадських організацій, здійснювати наукову та педагогічну діяльність, що формує його високу конкурентоспроможність та можливість інтеграції в європейський та світовий науково-освітній і економічний простір.

Структура освітньо-наукової програми

Опис освітньо-наукової програми

Рецензії на освітньо-наукову програму