2018

XVI Міжнародна науково-практична конференція «Шевченківська весна 2018: Економіка»
Економічний факультет, Наукове товариство студентів та аспірантів

27-29 березня

VI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Зелений бізнес: життя заради майбутнього»
Кафедра екологічного менеджменту та підприємництва

11-12 квітня

Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя»
Науково-дослідний сектор «Центр економічних досліджень»

25 травня

ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність національної економіки»
Кафедра економіки підприємства

4-5 жовтня

XV Міжнародна науково-практична конференція “Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України” (XV International Scientific and Practical Conference «World Trends and Prospects of Development  of the Financial System of Ukraine» «WTPDFSU’2018»

25-26 вересня

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні»
Кафедра підприємництва

15-16 листопада

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Грудневі читання 2018»
Кафедр страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

7 грудня