2014

Кафедра страхування та ризик-менеджменту
Міжнародна науково-практична конференція «Грудневі читання 2014»

4-5 грудня

Кафедра фінансів
Міжнародна науково-практична конференція «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України»

30-31 жовтня

Кафедра економічної кібернетики
«Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток»

9-11 жовтня

Кафедра іноземних мов
І Міжнародна конференція «Дослідження і викладання іноземних мов у глобалізованому економічному просторі»

19 вересня

Кафедра банківської справи
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів «Актуальні проблеми посткризового розвитку банківського сектору України»

15-16 травня

Кафедра екологічного менеджменту
IІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Зелений бізнес: життя заради майбутнього»

10-11 квітня

Кафедра економіки підприємства
XIV Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність національної економіки»

28 березня

Економічний факультет, Наукове товариство студентів та аспірантів
XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2014: Економіка»

24-28 березня