Головна / Вступнику / Вступ на базі ОКР Молодший спеціаліст 2021

Вступ на базі ОКР Молодший спеціаліст 2021

Спеціальності та освітні програми для прийому на навчання на третій курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

 денна форма навчання:
Спеціальність: 051 Економіка
• Економіка та економічна політика

• Економіка підприємства

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
• Облік і аудит

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
• Фінанси і кредит

Спеціальність: 073 Менеджмент
• Менеджмент організацій

Спеціальність: 076 Торгівля, логістика та біржова діяльність
• Торгівля, логістика та екологічне підприємництво

• Підприємництво та біржова діяльність

заочна форма навчання:
Спеціальність: 051 Економіка
• Економіка підприємства

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
• Фінанси і кредит

Термін навчання:
• 2 роки (денна форма)
• 3 роки (заочна форма)