2016

Кафедра страхування та ризик-менеджменту
XІ Міжнародна науково-практична конференція ГРУДНЕВІ ЧИТАННЯ
«Європейський вектор розвитку страхового ринку України»

1-2 грудня

Кафедра підприємництва
Міжнародна науково-практична конференція «Мале і середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні»

17-18 листопада

Кафедра Фінансів
ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України»

27-28 жовтня

Кафедра іноземних мов
II Міжнародна конференція «Дослідження i викладання іноземних мов у глобалізованому економічному просторі»

6 жовтня

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ”

26 травня

Кафедра екологічного менеджменту та підприємництва
IV Міжнародна науково-практична конференція «Зелений бізнес: життя заради майбутнього»

12-13 квітня

Кафедра економіки підприємства
XVІ Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність національної економіки»

7-8 квітня

Економічний факультет, Наукове товариство студентів та аспірантів
ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Шевченківська весна 2016: Економіка»

5-8 квітня