Освітні програми

Установчі документи освітньої програми

 «Економічна аналітика та статистика»

ОР бакалавр

Опис освітньої програми

Навчальний план

(з усіма змінами та доповненнями)

Запровадження  ОП – 2018 рік

Історія змін

 

Дата зміни Внесені зміни Ініціатор змін
21.11.2019 Скоротити тривалість осіннього семестру до 15 тижнів (1 і 3 семестри), здійснити перерозподіл навчальних годин: зменшивши кількість аудиторних занять (відповідно до календарної тривалості семестрів) на користь годин самостійної роботи студентів.

Студенти

(загально університетське опитування студентів 2019р.)

29.01.2020

Внесені зміни в графік навчального процесу:

на 4 курсі у 8 семестрі у зв’язку із вилученням кваліфікаційної роботи бакалавра кількість тижнів теоретичного навчання у 8-му семестрі збільшити з 8 до 13, екзаменаційної сесії з 1 до 2, підсумкової атестації зменшити з 2 до 1.

НМК факультету

 

29.01.2020

Додано в навчальний план дисципліни вільного вибору студентів:

1. Блок програмування

(5 кредитів – 150 годин):

– Process mining

– Data Science

– Machine learning

2. Блок з іноземної мови

(4 кредити – 120 годин)

– Theory and practice of digitalized translation for economists

– Academic English: translation, writing, rhetoric.

Студенти

(4 курс  бакалаврату)

01.11.2021

У зв’язку з необхідністю приведення назв професійних кваліфікацій у відповідність до національного класифікатора ДК 003:2010 “Класифікатор професій” (нова редакція від 10 жовтня 2021 року) змінити назву професійної
кваліфікації та внести відповідні зміни в умови присвоєння професійної кваліфікації (частина 3. Форма атестації здобувачів вищої освіти):
з «Статистик-аналітик макроекономічних процесів», «Статистик-аналітик бізнес процесів» на «Професіонал-статистик (аналітик макроекономічних процесів)» та «Професіонал-статистик (бізнес-аналітик)».

Методична комісія факультету

 

 

ОР магістр

Опис освітньої програми

Навчальний план

(з усіма змінами та доповненнями)

Запровадження  ОП – 2018 рік

Історія змін

Дата зміни Внесені зміни Ініціатор змін
21.11.2019 Скоротити тривалість осіннього семестру до 15 тижнів (1 і 3 семестри), здійснити перерозподіл навчальних годин: зменшивши кількість аудиторних занять (відповідно до календарної тривалості семестрів) на користь годин самостійної роботи студентів.

Студенти

(загально університетське опитування студентів 2019р.)

14.05.2020

Скасовано комплексний підсумковий іспит за освітніми програмами (через зміну стандарту вищої освіти за спеціальністю);

У 1 і 3 семестрах встановлено тривалість теоретичного навчання 15 тижнів та 3 тижні екзаменаційної сесії.

Наказом МОН № 382 від 04.03.2020 р.

Затвердженням стандарту 051 економіка (для магістрів)

 

01.11.2021

У зв’язку з необхідністю приведення назв професійних кваліфікацій у відповідність до національного класифікатора ДК 003:2010 “Класифікатор професій” (нова редакція від 10 жовтня 2021 року) змінити назву професійної кваліфікації та внести відповідні зміни в умови присвоєння професійної кваліфікації (частина 3. Форма атестації здобувачів вищої освіти):
з «Статистик- аналітик» на «Професіонал-статистик».

Методична комісія факультету

 

Обговорення та внесення змін до освітніх програм!

Запрошуємо всіх зацікавлених у розвитку освітньої програми «Економічна аналітика та статистика» на бакалаврському надсилати свої відгуки і пропозиції.

На електронну пошту кафедри:  kaf_stat@ukr.net

Безпосередньо гаранту:

ОП бакалаврату: igonchar@knu.ua

Проєкт редакції опису освітньої програми

Термін обговорення з 7 травня до 7 червня 2024 року.