Освітні програми

Установчі документи освітньої програми

 «Економічна аналітика та статистика»

ОР бакалавр

Опис освітньої програми

Навчальний план

(з усіма змінами та доповненнями)

Запровадження  ОП – 2018 рік

Історія змін

Дата зміни Внесені зміни Ініціатор змін
21.11.2019 Скоротити тривалість осіннього семестру до 15 тижнів (1 і 3 семестри), здійснити перерозподіл навчальних годин: зменшивши кількість аудиторних занять (відповідно до календарної тривалості семестрів) на користь годин самостійної роботи студентів.

Студенти

(загально університетське опитування студентів 2019р.)

29.01.2020

Внесені зміни в графік навчального процесу:

на 4 курсі у 8 семестрі у зв’язку із вилученням кваліфікаційної роботи бакалавра кількість тижнів теоретичного навчання у 8-му семестрі збільшити з 8 до 13, екзаменаційної сесії з 1 до 2, підсумкової атестації зменшити з 2 до 1.

НМК факультету

 

29.01.2020

Додано в навчальний план дисципліни вільного вибору студентів:

1. Блок програмування

(5 кредитів – 150 годин):

– Process mining

– Data Science

– Machine learning

2. Блок з іноземної мови

(4 кредити – 120 годин)

– Theory and practice of digitalized translation for economists

– Academic English: translation, writing, rhetoric.

Студенти

(4 курс  бакалаврату)

01.11.2021

У зв’язку з необхідністю приведення назв професійних кваліфікацій у відповідність до національного класифікатора ДК 003:2010 “Класифікатор професій” (нова редакція від 10 жовтня 2021 року) змінити назву професійної
кваліфікації та внести відповідні зміни в умови присвоєння професійної кваліфікації (частина 3. Форма атестації здобувачів вищої освіти):
з «Статистик-аналітик макроекономічних процесів», «Статистик-аналітик бізнес процесів» на «Професіонал-статистик (аналітик макроекономічних процесів)» та «Професіонал-статистик (бізнес-аналітик)».

Методична комісія факультету

 

 

ОР магістр

Опис освітньої програми

Навчальний план

(з усіма змінами та доповненнями)

Запровадження  ОП – 2018 рік

Історія змін

Дата зміни Внесені зміни Ініціатор змін
21.11.2019 Скоротити тривалість осіннього семестру до 15 тижнів (1 і 3 семестри), здійснити перерозподіл навчальних годин: зменшивши кількість аудиторних занять (відповідно до календарної тривалості семестрів) на користь годин самостійної роботи студентів.

Студенти

(загально університетське опитування студентів 2019р.)

14.05.2020

Скасовано комплексний підсумковий іспит за освітніми програмами (через зміну стандарту вищої освіти за спеціальністю);

У 1 і 3 семестрах встановлено тривалість теоретичного навчання 15 тижнів та 3 тижні екзаменаційної сесії.

Наказом МОН № 382 від 04.03.2020 р.

Затвердженням стандарту 051 економіка (для магістрів)

 

01.11.2021

У зв’язку з необхідністю приведення назв професійних кваліфікацій у відповідність до національного класифікатора ДК 003:2010 “Класифікатор професій” (нова редакція від 10 жовтня 2021 року) змінити назву професійної кваліфікації та внести відповідні зміни в умови присвоєння професійної кваліфікації (частина 3. Форма атестації здобувачів вищої освіти):
з «Статистик- аналітик» на «Професіонал-статистик».

Методична комісія факультету

 

Обговорення та внесення змін до освітніх програм!

Запрошуємо всіх зацікавлених у розвитку освітньої програми «Економічна аналітика та статистика» на бакалаврському та магістерському рівнях надсилати свої відгуки і пропозиції.

На електронну пошту кафедри:  kaf_stat@ukr.net

Безпосередньо гарантам:

ОП бакалаврату: igonchar@knu.ua

ОП магістратури: zipalyan@knu.ua

Пропозиції для громадського обговорення

від 04.10.2021

Гаранти освітніх програм запрошують до обговорення пропозицій з розвитку ОП «Економічна аналітика та статистика» сформованих за результатами обговорення науковою та академічною спільнотами на ІІ міжнародному форумі EFBM 2.0.

Концептуальне питання – збалансованість прикладної та освітньої підготовки студентів бакалаврського рівня, а також практичної і науково-дослідницької підготовки магістрів. 

Шляхи вирішення:

  1. перегляд структури і змісту навчальних дисциплін з орієнтацією на запити практики;
  2. зміна організаційних форм навчального процесу (з акцентом на групові та індивідуальні результати навчання);
  3. співпраця із роботодавцями у контексті запровадження елементів дуальної освіти;
  4. залучення викладачів до практичної роботи та втіленням їхнього практичного досвіду у навчальний процес.

Відгуки та пропозиції надсилайте: n.kovtun@knu.ua

Бакалаврський рівень:

Розширити вибіркові блоки практичної підготовки статистиків-аналітиків запровадженням двох додаткових кластерів спеціалізації:

  1. «Аналітика даних» – поглиблене опанування  інформаційно-аналітичних систем аналізу, машинного навчання, штучного інтелекту.
  2. «Економіка здоров’я» – спеціалізація у сфері клінічних досліджень та статистико-економічного обґрунтування управлінських рішень в сфері охорони здоров’я суспільства.

Відгуки та пропозиції надсилайте: igonchar@knu.ua

Магістерський рівень:

  1. Запровадити Вибіркові блоки спеціалізації, які б дозволили отримати практичні, фахові навички розробки та реалізації статистичних дослідницьких проектів у різних сферах.
  2. Розробляти Вибіркові блоки спеціалізації у співпраці з компаніями, які займаються аналітичною діяльністю і погоджуються направити своїх фахівців-консультантів та забезпечити освітній процес матеріалами, що стосуються вже реалізованих проектів.
  3. Забезпечити гнучкість формування вибіркових блоків дисциплін ( як на постійній, так і тимчасовій основі для різних проектів/компаній) у рамках запровадження елементів дуальної освіти.

Відгуки та пропозиції надсилайте: zipalyan@knu.ua

Графік 2-го етапу:

прийом пропозицій – до 15.12.2021 р.

розгляд пропозицій – до 21.01.2022 р.

оприлюднення висновків – 24.01.2022 р.

Результати 2-го етапу громадського обговорення:

Кафедра отримала листи з  пропозицією долучитись до пропонованого обговорення і сприяти розвиткові запропонованих напрямів від: Представництва Світового Банку в Україні, Громадської організації “Нові комунікації”, від представників громадської ради Міністерства цифрової трансформації України.

Робочі групи до 1 квітня 2022 року мають підготувати і оприлюднити на сайті для широкого обговорення нові редакції описів ОП бакалаврату та магістратури, запропоновані зміни в навчальні плани.