Освітні програми

Кафедра маркетингу і бізнес-адміністрування здійснює підготовку фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю «Маркетинг» (денна форма навчання). Освітня програма готує фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, професійними методиками, технологіями та інструментами, необхідними для провадження ефективної маркетингової діяльності у вітчизняних та міжнародних компаніях різних секторів економіки, консалтингових та аудиторських компаніях, в органах державної влади тощо.
  • «магістр» за спеціальністю «Бізнес-адміністрування» із можливістю участі в спільній програмі подвійного диплому з Університетом Мачерата (Італія).

Акредитована як «зразкова» міжнародна міждисциплінарна програма, яка визнана на європейському ринку з 2012 року, дає здобувачам можливість безкоштовної ступеневої мобільності в одному з найстарших закладів вищої освіти Європи – Університеті Мачерата, Італія. Формує дослідницькі та аналітичні компетенції, управлінські та практичні навички адміністрування і консультування бізнесу та міжнародних відносин з фокусом на міжнародний бізнес.

Кафедра пропонує ексклюзивну програму з можливістю отримання подвійного диплому в Італії, в межах якої її учасники без додаткової оплати за навчання вчаться протягом 2-го семестру у вузі-партнері (Університет Мачерата) та, як результат, отримують одночасно два дипломи про вищу освіту у визнаних світових університетах.

Особливістю програми подвійного диплому “Міжнародний бізнес та міжнародна торгівля” є те, що слухачі не тільки вивчають теорію і практику управління бізнесом, але й набувають специфічних навичок управління підприємницькою діяльністю в умовах швидкозмінюваного середовища. Виконуючи ситуаційні вправи та реальні проекти, вони здобувають досвід прийняття адекватних управлінських рішень, злагодженої роботи в команді, лідерства тощо.

 

Повний перелік спеціальностей та освітніх програм кафедри, за якими здійснюється підготовка спеціалістів:

  • Рівень «бакалавр»:
    07 Управління та адміністрування : 075 Маркетинг : Маркетинг
  • Рівень «магістр»:

07 Управління та адміністрування: 075 Маркетинг : Маркетинг

07 Управління та адміністрування: 075 Маркетинг: Бізнес-адміністрування і консультування (мова навчання англійська/українська) з можливістю подвійного дипломування з Університетом Мачерата, Італія (Global Politics and International Relations, Curriculum International Politics and Economic Relations)

07 Управління та адміністрування: 073 Менеджмент: Бізнес-адміністрування

07 Управління та адміністрування: 073 Менеджмент: Бізнес-школа. МВА

  • Рівень «доктор філософії (PhD)»:
    07 Управління та адміністрування : 075 Маркетинг: Маркетинг

 

Контакти:
03022, Україна, м. Київ, вул. Васильківська, 90-А, кім. 905
Тел.:+38(044)431-04-64
knu.miba@gmail.com

Facebook сторінка кафедри (https://www.facebook.com/profile.php?id=100092167506899)