Онисенко Тетяна Сергіївна

Кафедра: Кафедра економіки підприємства

 Посада: Доцент кафедри

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Researcher ID: X-5151-2018

ORCID ID: 0000-0003-2176-4168

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wyaYfLoAAAAJ&hl=uk

 

Біографія:

 • – Онисенко Т.С.. народилася 12 квітня. Українка. У 2012 р. закінчила економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Економіка підприємства».
 • – До початку наукової карєри працювала економістом планово-економічного відділу інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України.
 • – 2012-2014 рр. – аспірантка кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-інформаційне забезпечення інноваційної діяльності українських підприємств».
 • – З 2014р. – асистент, кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагороди:

 • Подяки ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Курси, які викладаються:

 • Аналіз економічного потенціалу підприємства
 • Тренінг з економіки підприємства
 • Тренінг з організації виробництва
 • Економіка підприємства.
 • Бізнес-планування

Наукові інтереси: інноваційна діяльність підприємств; креативне управління підприємствами; сучасні методи аналізу потенціалу підприємств.

Стажування:

 • Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління, м. Островець, Польща (січень, 2020р.)

Громадська діяльність:

 • Відповідальна за навчання іноземних громадян та академічну мобільність на економічному факультеті;
 • Секретар відбіркової комісії економічного факультету.

Має понад 50 наукових та методичних публікацій, серед них:

 1. Економіка підприємства: тренінг-курс / Г.М. Филюк, О.В. Піменова, Т. В. Кравченко, А.М. Магомедова, Т.С. Онисенко // К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський Університет», 2017. – 280 с.
 2. Організація виробництва: практикум. Навчальний посібник / Онисенко Т.С., Кравченко Т.В.// К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський Університет», 2018. – 120 с.
 3. Mykytiuk O.P.,Magomedova A.M.,Onysenko T.S.  Partnership as a factor  in increasing competitiveness of companies/ National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine . Collective monograph.- Vol.3. Poland: “Izdevnieciba “Baltija Pablishing”, 2016.- P.460.-p.5-22
 4. Shegda, T. Onysenko, T. Kravchenko Creative thinking in the system of modern management // Economics&Education, 2018. – Vol. 3. Issue 1. (ISMA, RIGA, International scientific journal)
 5. Shpak N., Kuzmin O., Dvulit Z., Onysenko T., Sroka W. Digitalization of marketing activities of enterprises: practical aspect // Information. 2020, 11, 109. Doi: https://doi.org/10.3390/info1102019(наукометричні база даних Web of Science та Scopus)
 6. Shegda A.V.,Mykytiuk O.P.,Magomedova A.M.,Onysenko T.S., Petrenko K.V. Adult education in Ukraine: post-quarantine challenges /Economic strategies for the development of society: collective monograph – Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2020. – 410 р. – P. 35-
 7. Креативне мислення в системі управління грошовими потоками підприємства /Онисенко Т.С., Микитюк О.П.// Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 2(39) К.: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – С. 25-32.
 8. Лідерство через призму управлінських якостей /Онисенко Т.С., Шегда А.В., Запухляк І.Б.// Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 1(38) К.: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – С. 30-39.
 9. Креативність в системі векторів підвищення рівня інноваційної безпеки України /Онисенко Т.С., Кравченко Т.В., Магомедова А.М.// Управління інноваційною складовою економічної безпеки. Монографія в 4-х томах. – 2018. – 464 с. – c.122-131
 10. Creative management of enterprise cash flows /Онисенко Т.С., Микитюк О.П., Кравченко Т.В.// Причорноморські економічні студії.- Вип.52., част 2., 2020р.- С. 34-39.