Мірошниченко Ольга Юріївна

Кафедра: Кафедра економіки підприємства

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Scopus ID: 57214677183

Researcher ID: AAL-3475-2021

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3822-4803

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=zCqibhoAAAAJ&hl=ru

E-mail: olgamir@knu.ua

Біографія:

 • – 2003-2005рр. – помічник-консультант народного депутата України, Комітет Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва;
 • – 2004 р. – закінчила з відзнакою магістратуру економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю облік та аудит;
 • – 2004-2008 рр. – аспірантка кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • – 2008 р. – захистила дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
 • – 2007-2012 рр. – асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • – 2014 р. – отримала вчене звання доцента кафедри економіки підприємства;
 • – з 2012 р. по теперішній час – доцент кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагороди:

 • подяки ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • грант від Фонду розвитку науки при Президентові Республіки Азербайджан (Grant: EIF/GAM-3-2014-6(21)-27/23/5-M-23; Project leader: Elmeddin Hajiyev, ATMU).

Курси, які викладаються:

 • економіка підприємства;
 • управління ресурсами підприємства;
 • капітал підприємства: формування і використання (англійською мовою);
 • репутаційний капітал.

Наукові інтереси: управління капіталом підприємства, управління знаннями, формування та використання інтелектуального капіталу в умовах розвитку економіки знань, економічні ефекти перетікання знань при формуванні інтелектуального капіталу, інноваційний розвиток підприємства.

Стажування:

 • – IFEPR «International Foundation for Education Policy Research», ГО «Інноваційний університет» (лютий-березень, 2021 р.);
 • – ТОВ «Данон Дніпро» (вересень-грудень, 2018 р.);
 • – Варшавський університет (Варшава), Ягелонський університет (Краків), Польща, проект «Інноваційний університет і лідерство. Фаза IV: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа» (жовтень-листопад, 2018 р.);
 • – весняна школа «Праця, зайнятість та нерівність», Коледж Карло Альберто, Турін, Італія (березень, 2018 р.);
 • – міжнародна програма «Novruz-International Youth Festival 2016» за підтримки Міністерства молоді та спорту Республіки Азербайджан, м. Баку, Республіка Азербайджан (березень, 2016 р.);
 • – програма Британської ради Training Workshop Programme «Professional Development for Researchers» (жовтень, 2015 р.);
 • – програма Британської ради Teacher Development Summer School «Academic Teaching Excellence» (серпень, 2015 р.);
 • – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, програма сертифікованих кусів: TERP10 SAP ERP «ІНТЕГРАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ» (січень-лютий, 2014 р.);
 • – ПАТ «Київська кондитерська фабрика «РОШЕН» (вересень-грудень, 2013 р.).

Громадська діяльність:

 • – заступник завідувача кафедри економіки підприємства з наукової роботи;
 • – міжнародний експерт з атестації наукових працівників у Вільнюському університеті (м. Вільнюс, Литва);
 • – член наукової ради по захисту докторських дисертацій у Вільнюському університеті (м. Вільнюс, Литва);
 • – рецензент наукових праць для International Odyssey Conference (Загребський університет, Хорватія);
 • – член редколегії збірників наукових праць «Актуальні питання підприємницької діяльності в Україні», «Теоретичні та прикладні питання економіки», «Informacijos mokslai» (Литва) та збірника матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність національної економіки»;
 • – голова секції «Економіка бізнесу» міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна»;
 • – член оргкомітету міжнародної конференції «Комунікаційні та інформаційні науки в інтернет-суспільстві: досвід і знання» (Вільнюський університет, Литва);
 • – науковий секретар Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» у 2017-2019 рр.;
 • – відповідальний секретар Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціалізації «Економіка підприємства».

Має понад 60 наукових та методичних публікацій, серед них:

 1. Miroshnychenko Olga The R&D Spillovers, Innovation and Knowledge-Based Economy // Zagreb International Review of Economics & Business, Vol. 23, Special Conference Issue, pp. 91-104, 2020. (Web of Science).
 2. Miroshnychenko O. Intellectual capital: identification and measurement issues // Intellectual Challenges to Economic Globalism. Under Ed. R. Djakons and D. Lukianenko. – Riga, 2020, 412 p. – P. 13-35.
 3. Miroshnychenko O.YU., Shvets V.O. Enterprise Knowledge Management: Basic Models // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць. – Вип. 1 (38). – К., 2020. – С. 186-195.
 4. Мирошниченко О.Ю. Роль спилловеров знаний в формировании инновационного потенциала // Бизнес. Образование. Экономика: Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 2 апреля 2020 г.: сб. ст. в 2 ч. / редкол.: В. В. Манкевич (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Институт бизнеса БГУ, 2020. – Ч. 2. – C. 246-250.
 5. Zenona Atkočiūnienė, Olga Miroshnychenko Towards Sustainable Development: The Role of R&D Spillovers in Innovation Development // Journal of Security and Sustainability Issues. – Vol. 9. – № 2. – 2019. – P. 409-419. http://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.2(4) (SCOPUS).
 6. Мірошниченко Ольга Роль спілловеру знань у дифузії інновацій [Електронний ресурс] // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали І Міжнародного економічного форуму / За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк: – К., 2019. – Вип. І. Частина ІІ. – С. 30-31.
 7. Мірошниченко О.Ю., Михайлова Н.О., Ящук К.О. Ринок лізингових послуг в Україні: стан і тенденції // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць. – Вип. 1 (38). – К., 2019. – С. 85-97.
 8. Мірошниченко О., Кривко К. Сучасні напрями розвитку ресурсної концепції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Економіка. – №170. – 2015. – С. 28-34.
 9. Мірошниченко О.Ю., Ревуцька Н.В., Гончарова О.М. Управління ресурсами підприємства: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 217 с.
 10. Miroshnychenko Olga Priorities for Innovation Development of Ukrainian Enterprises // Informacijos Mokslai. – 2014. – Vol. 6. – P. 7-22.
 11. Мірошниченко О. Фінансовий лізинг як інвестиційний інструмент оновлення основних засобів вітчизняних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Економіка. – №158. – 2014. – С. 46-51.
 12. Мірошниченко О.Ю., Корконос Ю.В. Механізм управління прибутком вітчизняних підприємств // БІЗНЕСІНФОРМ. – № 5. – 2014. – С. 280-285.
 13. Miroshnychenko Olga The Intellectual Capital of an Enterprise: the Innovative Aspect // Informacijos Mokslai. – 2013. – Vol. 63. – P. 31-43.
 14. Olga Miroshnychenko Global Economic Crisis and its Effects on Innovation Activity of Ukrainian Enterprises // Political Science, International Relations and Security Studies, Romania, Sibiu, 2013. – P. 280-290.
 15. Мірошниченко О. Інноваційна активність промислових підприємств України: стан і тенденції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Економіка. – №151. – 2013. – С. 73-78.