Освітні програми

Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» на здобуття освітнього ступеня бакалавр

 

Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» на здобуття освітнього ступеня бакалавр (денна)

Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» на здобуття освітнього ступеня бакалавр (денна)нова редакція, 2020 р. (зі змінами згідно Стандарту вищої освіти)

Навчальні плани

Пропозиції

Травень-червень 2021 року

  • Дисципліну «Методи комп’ютерного моделювання економічної інформації» перенести з вибіркового блоку дисциплін до обов’язкових дисциплін
  • Збільшити кількість кредитів на вивчення дисциплін «Методи комп’ютерного моделювання економічної інформації» та «Системи обробки економічної інформації»
  • Збільшити частку практичних кейсів при викладанні дисциплін

Опитування

Освітньо-наукова програма «Економічна кібернетика» на здобуття освітнього ступеня магістр (денна)

Опис програми

Освітньо-наукова програма «Економічна кібернетика» на здобуття освітнього ступеня магістр (денна), редакція 2018 року

Освітньо-наукова програма «Економічна кібернетика» на здобуття освітнього ступеня магістр (денна) нова редакція, 2020 р.(зі змінами згідно Стандарту вищої освіти)

Навчальні плани

Навчальний план, редакція 2018 року

Навчальний план, редакція 2021 року (зміни обумовлені пропозиціями стейхолдерів щодо заміни вибіркових компонентів та розширення прав здобувачів у виборі дисциплін).

Анотації вибіркових дисциплін*

*Згідно з п.п. 2.2.2 -2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умов погодження із деканом факультету – з програм іншого рівня.

Опитування

Пропозиції

Травень-червень 2021 року

  • – Додати дисципліну на вибір “Моделювання бізнес-процесів” з акцентом на можливість використання на практиці.
  • – Підвищити рівень інформатизації у виставленні оцінок та проведення консультацій з викладачами.
  • – Додати вибіркові дисципліни англійською мовою

Відгуки та пропозиції надсилайте: a.stavytskyy@knu.ua

Обговорення та внесення змін до освітніх програм!

Запрошуємо всіх зацікавлених у розвитку освітніх програм «Економічна кібернетика» на бакалаврському та магістерському рівнях надсилати свої відгуки і пропозиції: