Мельник Тетяна Григорівна

Посада – доцент

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Вчене звання  – доцент

Дата народження – 22 червня 1967 року

Профіль у:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=NyG1oL0AAAAJ&hl=ru

https://orcid.org/0000-0002-3617-6927

http://science.univ.kiev.ua/en/researchgroups/research.php?ELEMENT_ID=2610

https://publons.com/researcher/4269389/tetiana-melnyk/

https://id.elsevier.com/settings/redirect?code=6Yxa2phWLmqfrbgeKLz4ieTa39jfqxUPKV4sFYJp#

Навчання:

 • – 1987-1992 рр. – студентка Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка,  економічний факультет, спеціальність «Політична економія».
 • – 1995-1999 рр. – навчання в аспірантурі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік, аналіз та аудит праці і її оплати».

Трудова діяльність:

 • – 1992 – 1994 рр. – бухгалтер в Київському університеті імені Тараса Шевченка.
 • – 1997 – 2006 рр. – асистент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – 2007 – по теперішній час – доцент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з грудня 2015 року  по грудень 2018 року виконувала обов’язки завідувача кафедри обліку та аудиту.
 • – Член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України.

Стажування:

 1. Головбух: сертифікат, реєстраційний номер БГ 043092, підтвердження актуальності професійних знань бухгалтера, Міжнародний центр фінансово – економічного розвитку, 2010.
 2. Правове регулювання трудових відносин. Кадрове діловодство. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 758192 від 27.03.2010, Державна Академія керівних кадрів культури і мистецтв.
 3. Практика організації переходу українських компаній на ведення обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, сертифікат від 27.09.2012, Компанія Ернст енд Янг та Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес освіти.
 4. Сертифікат про підтвердження кваліфікації «Бухгалтер – практик» 1-й тур Всеукраїнського конкурсу «Кращий бухгалтер України», Всеукраїнський бухгалтерський клуб, 2014.
 5. Использование прикладного решения «1С: Бухгалтерия 8 для Украины» Редакция 1.2, сертифицированный курс, свидетельство № 2110066482288 от 05.10.2015.
 6. Сертифікаційний курс «Лекції з міжнародного податкового права», ГО «ІФА Україна», 2016.
 7. Сертифікаційна програма «Міжнародні стандарти фінансової звітності – Start- up», Агентство по МСФЗ, 2016.
 8. Методи вдосконалення навчання для акредитації на заліки та підготовки студентів ВНЗ для подальшого складання іспитів кваліфікації АССА», АССА в Україні, 2016.
 9. Participated in the qualification enhancement programme for the professors of higher educational establishments entitled “Publishing and project activity in the European Union countries:a bedside approach”, Prague Institute for Qualification Enhancement, 2016.
 10. Міжнародні стандарти фінансової звітності, Міжнародна програма АССА DipIFR (Великобританія), свідоцтво № 160 від 29.05.2017, Навчально – методичний центр Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2017.
 11. Новітні та оновлені МСА: Аудиторський висновок новації, вимоги та виклики, тренінг, свідоцтво №254 – К від 17.10.2017, Навчально – методичний центр Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2017.
 12. Інноваційні технології навчання у вищій школі», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 04635922 / 010363–18 від 25.01.2018, ВНЗ «Університет економіки та права «Крок»», 2018.
 13. Основи нормативно – правового забезпечення діяльності вищих навчальних закладів, охорони праці та техніки безпеки, пожежної безпеки, цивільної оборони, обліку матеріальних цінностей, а також останніх змін чинного законодавства у цій сфері, сертифікат про підвищення кваліфікації № 119- 18 від 23.02.2018, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018.
 14. На шляху до якісної звітності за МСФЗ, IFRS FORUM UKRAINE, свідоцтво № 206 від 08.06.2018, Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2018.
 15. Головний бухгалтер – експерт у сфері оподаткування та економічної безпеки бізнесу, сертифікат професійної спільноти бухгалтерів «Всеукраїнський бухгалтерський клуб», 2019.
 16. AССА international public sector accounting standards (IPSAS) training of trainers programme, on 20–24 January 2020 in Batumi, Georgia CPD: 35 hours. (This workshop was organized and delivered by the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) as part of the PULSAR program).
 17. Курс Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг, сертифікат виданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus від 04.10.2020
 18. Актуальні питання за МСФЗ. Консолідація фінансової звітності, (6 кредитів ЄКТС) сертифікат № 20/20 від 11.12.2020, EY.
 19. «Викладачі 4.0: Ефективні підходи для дистанційної освіти» (14 академічних годин) сертифікат від 24.12.2020, Servier Ukraine, UGEN, Центр «Розвиток КСВ».
 20. Курс тренінгів з опанування сучасними інструментами та програмами інтерактивної візуалізації даних, електронний сертифікат 11 – 12 січня 2021, ICENTER / КНУ імені Тараса Шевченка
 21. Навчальні вебінари «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science, сертифікат АА 2129 від 21.05.2021, (10 год). ТОВ «Наукові публікації»

Викладає курси:

«Облік, оподаткування і контроль соціального страхування»,  «Фінансовий облік», «Облік і оподаткування на підприємствах малого бізнесу», Практикум «Організація обліку, оподаткування і контролю суб’єктів господарювання», «Фінансова, податкова та бюджетна звітність», «Бухгалтерський облік», «Корпоративна звітність».

Нагороди:

 1. Грамота За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну участь та особистий вагомий внесок у розвиток освіти з нагоди 170 – річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 60 – річчя економічного факультету, 2004.
 2. Грамота Кращий куратор 2012 – 2013 н.р., 2013.
 3. Грамота За високий професіоналізм і вагомий особистий внесок у розвиток економічного факультету, 2013, 2014.
 4. Грамота За успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі, № 365, 2014.
 5. Подяка За сумлінну працю, високий професіоналізм з нагоди Дня факультету, 2017.
 6. Подяка За багаторічну сумлінну працю та особистий внесок у розвиток економічного факультету з нагоди ювілею, 2017.

Наукові інтереси: Облік, оподаткування, аналіз і контроль виплат працівникам підприємства.

Автор та співавтор понад 85 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 5 навчальних посібників, 1 підручник, 4 монографії.

Основні наукові праці.

Монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Облік на підприємствах малого бізнесу: Навч. посібник./ Н.О.Гура, Т.Г.Мельник, Т.М.Моторина. Київ : Знання, 2007. 310 с. (розд. 2,3).
 2. Облік на підприємствах малого бізнесу: Підручник. / Н.О.Гура, Т.Г.Мельник. Київ : Видавець ФОП Сладкевич Б.А., 2017. 288 с. (розд. 3, 4 п.4.4, розд.12).
 3. Облік та аудит діяльності бюджетних установ: Навчальний посібник. Київ : Кондор, 2009. с. 415.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 59686 від 15.05.2015.
 4. Звітність підприємства: Навчальний посібник./ Г.П.Голубнича, Т.Г.Мельник. Київ : ВПЦ Київський університет, 2012. 575с. (субмодуль 1.2, змістовний модуль 2,3). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 59528 від 05.05.2015.
 5. Мельник Т.Г. Бухгалтерський облік: практикум: Навчальний посібник. Київ: Кондор – Видавництво, 2013.425  с. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 59687 від 15.05.2015.
 6. Мельник Т.Г. Бухгалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник. видання друге, доповнене і перероблене. Київ : Кондор – Видавництво, 2017. 269 с.
 7. Нормативно – методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності : монографія / за заг. ред. Л.Г. Ловінської. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. 294с. (розд. 3; розд.5 п.5.4). http://afu.minfin.gov.ua/getfile.php?page_id=450&num=10
 8. Зміна клімату міста Києва: проблеми та шляхи їх запобігання: колективна монографія / за наук. ред. В. Д. Базилевича, С.І. Сніжка. Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2014.- 216 с. (розд. 4 п.4.4).Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81354 від 11.09.2018.
 9. Трансформаційні перетворення економічних систем: виклики сучасності: колективна монографія. Київ: Кондор – Видавництво, 2017. 290с. (С. 101 – 116).
 10. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції: колективна монографія / За заг. редакцією Мельник Т.Г. Київ : Кондор – Видавництво, 2017. 226с. (пп. 4.2; 4.3; 4.4; 5.2).

Наукові публікації:

 1. Методика оцінки запасів підприємства за вітчизняними і міжнародними стандартами обліку / Шпінь В. В., Мельник Т. Г. / Молодий вчений. 2021, №1 (89), С. 213 – 219, (GoogleScholar, Research Bible, Index Copernicus).
 2. Контроль виплат працівникам в бюджетному секторі: завдання та інформаційне забезпечення/ Мельник Т. Г., Новокрещенова Д. О./ International periodic scientific journal. Issue №15, Part 2, March 2021. С.25-29. (IndexCopernicus) DOI: 10.30889/2523-4692.2021-15-02-034
 3. Практичні аспекти обліку виплат працівникам в державному секторі/ Мельник Т. Г., Новокрещенова Д. О.Науковий погляд у майбутнє. Випуск 19, листопад 2020, Т.2, С. С.26-31. DOI:https://doi.org/10.30888/2415-7538.2020-19-02-038, (Ринц, Index Copernicus)
 4. Виплати працівникам в державному секторі: економічна сутність/ Мельник Т. Г., Новокрещенова Д. О.Регіональна економіка та управління, 2 (28) травень 2020 року, Ч.1, С.143 -147 (Index Copernicus) URL:http://siee.zp.ua/index.php/ua/aktualna-informatsiya-zbirniki
 5. Мельник Т. Г. Облік формування та нарахування резерву очікуваних кредитних збитків грошових коштів та депозитів / Т. Г. Мельник, Ю. М. Мороз / Молодий вчений. 2020. №2. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/2/8.pdf (GoogleScholar, Research Bible, Index Copernicus).
 6. Мельник Т. Г., Мартинюк М. А. Аудит персоналу: методологічні та організаційні аспекти/ Регіональна економіка та управління. 1 (27) лютий 2020 р. Частина ІІ. С.35-40 (Index Copernicus)
 7. Дисконтування довгострокових зобов’язань: зміни в законодавстві та сучасні реалії /Мельник Т.Г., Андрієць Н.М. / Молодий вчений. 2020. №4. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/4/54.pdf (GoogleScholar, Research Bible, Index Copernicus).
 8. Social Inclusion as an Instrument for Reducing Socio-Economic Inequality/ Olena Krasota, Tetiana Melnyk. SciPap, 2020, 28(3), 1192. DOI: https://doi.org/10.46585/sp28031192 (Scopus).
 9. Проблеми визнання і відображення в обліку доходів підприємства/ Мельник Т. Г., Кошолап Я. П. / Молодий вчений, № 12 (88) грудень 2020 р. С.150-154 (GoogleScholar, Research Bible, Index Copernicus). DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-31
 10. Мельник Т. Г. Внутрішній контроль доходів та витрат готельних підприємств / Мельник Т.Г., Клим У.І. / ІАЖ Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 3. С. 14 – 16 (фахове видання).
 11. Мельник Т.Г. Система обліку в управлінні довгостроковою дебіторською заборгованістю / Олійник О., Мельник Т. /Финансовые услуги. 2019. № 2-3. С. 21 – 28.
 12. Мельник Т. Г. Особливості обліку власного капіталу в акціонерних товариствах / Т. Г. Мельник, В. В. Димніч / Молодий вчений. 2018. № 3. С. 665 – 669 URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3/147.pdf
 13. Мельник Т. Г. Організація бухгалтерського обліку та контролю власного капіталу / Т. Г. Мельник, В. В. Димніч / Молодий вчений. 2018. № 3.  С.670 – 675 URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3/148.pdf
 14. The change in priorities of state regulation of the small businesses`s development./ O.V.Krasota, T.H.Melnyk,O.A.Borysenko / Науковий вісник Полісся, 2017. Випуск 1 (9), Ч1. (С. 153-161) Web of Science
 15. Мельник Т.Г. Бухгалтерський облік виплат працівникам: міжнародний та національний підходи/Михайленко Ю.О., Мельник Т.Г. / Научные труды SWorld. Выпуск 3 (44). Том 7. Иваново: Научный мир, 2016. 101с. (с.87-93), РИНЦ SCIENCE INDEX та INDEX COPERNICUS .